Make your own free website on Tripod.com
GRADONAČELNIK - PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA: prof. Ivan Škarić
ZAMJENICI GRADONAČELNIKA - ZAMJENICI PREDSJEDNIKA POGLAVARSTVA doc.dr.sc. Dujomir Marasović
ČLANOVI POGLAVARSTVA:

RESOR KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Ivan Pulić
RESOR  URBANIZMA I ZAŠTITE OKOLIŠA Branko Poljanić
RESOR KULTURE I UMJETNOSTI dr.sc. Miljenko Grgić
RESOR PROSVJETE I TEHNIČKE KULTURE  I RESOR ŠPORTA dr.sc. Ivica Boljat
RESOR FINANCIJA I RESOR GOSPODARSTVA I RAZVITKA Jere Brkan
RESOR GOSPODARENJA GRADSKIM RESURSIMA Božidar Bogdanović

 

VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA:

PREDSJEDNIK VIJEĆA: 

Zvonimir Puljić HDZ

POTPREDSJEDNIK VIJEĆA: 

dr.sc. Mate Dabro HDRS
Jakša Baloević HSS
Bogoslav Bilić HDZ
Tonći Blažević HSLS
dr.sc. Zdravka Božikov HKDU
Bruno Gjakun HSP
prof.dr.sc. Josip Gotovac LS
Zoran Kastropil HSP
Nadja Krnić SDP
mr.sc. Petar Krolo HSLS
Goran Kursar HSLS
dr. Davor Lasić HDZ
Ante Luetić HDZ
Jakša Marasović HNS
Ante Martinis SDP
prof.dr.sc. Josip Milat SDP
Katja Ozretić HSLS
Luka Podrug HČSP
Veljan Radojković SDP
dr.sc. Milijan Sesar HDZ
Željko Sikirica HSS
prof.dr.sc. Ivo Šimunović HSU
Nikola Šimunović ASH
mr.sc. Boška Šore SDP

prof. IVAN ŠKARIĆ

Rođen 3.veljače 1944. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Osjeku, 1968. diplomirao studij Sociologije i Filozofije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Od 1969. do 1972. godine radio kao asistent na Katedri za Sociologiju Pravnog fakulteta u Splitu. Radi poznatih događanja 1971-72. godine prisilno prebačen u knjižnicu istog fakulteta gdje radi do 1991. godine, od kada radi kao predavač na Katedri za društveno-politički sustav na predmetu Metodologija društvenih istraživanja. Kao asistent na Pravnom fakultetu sudjelovao u nizu istraživanja, na mnogim savjetovanjima i kongresima, objavljuje članke u časopisima, zbornicima i monografijama.
1993. izabran u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske. Bio potpredsjednik Mandatno-imunitetne komisije i potpredsjednik istog doma.

U siječnju 2000. izabran je u Zastupnički dom Sabora.  Član je Odbora za pomorstvo, promet i veze te član Odbora za useljeništvo.

 Član HSLS-a od 1989. godine. Služi se francuskim jezikom, a posebno se zanima za društveno-političke sustave Europskih zemalja. Oženjen i ima dvoje djece.

GRAD SPLIT

 

Obala Kneza Branimira 17

Centrala: 310-111

URED GRADONAČELNIKA

Gradonačelnik
310-253
Fax 310-254
Zamjenik gradonačelnika
310-200
310-201
Fax 310-202
Zamjenik gradonačelnika
310-203
310-205
Fax 310-204
Predstojnik ureda
310-250
Služba informiranja
310-240
Služba protokola
310-242
Fax 310-244
Služba za međunarodne odnose grada
310-241

 

 
GRADSKO VIJEĆE
 
Predsjednik
310-247
310-249
Fax 310-248

 

 
GRADSKO POGLAVARSTVO
 
Resor komunalnih djelatnosti 310-216
Resor gospodarenja gradskim resursima 310-212
Resor za urbanizam i zaštitu okoliša 310-213
Resor gospodarstva i razvitka 310-209
Resor financija 40-165
Resor kulture i umjetnosti 310-171
Resor samouprave i uprave 310-245
Resor športa 310-165
Resor socijalne skrbi 310-109
Resor prosvjete i tehničke kulture 310-100

 

Upravni odjel općih komunalnih poslova

Pročelnik 310-153
Odsjek za utvrđivanje komunalne naknade 310-152
Šef Odsjeka
Odsjek za komunalno redarstvo 310-158
Šef Odsjeka

 

Upravni odjel za nadzor i koordinaciju komunalnih poduzeća

Pročelnik 310-141

 

Služba za izgradnju komunalnih objekata

Šef službe
310-140
Fax 310-139

 

Služba za komunalno održavanje

Šef Službe
310-130
Fax 310-129

 

Upravni odjel za urbanizam

Pročelnik
310-217
310-218

 

Upravni odjel za gospodarstvo i razvitak

Pročelnik
310-226
Fax 310-227

 

Služba za gospodarstvo i razvitak

Šef službe 310-228

 

Upravni odjel za kulturu

Pročelnik
310-171
Fax 310-173

 

Upravni odjel za kulturu

Pročelnik
310-171
Fax 310-173

 

Upravni odjel za gradsku upravu

Pročelnik

310-238
Odsjek za rad Gradskog poglavarstva 310-207
Šef Odsjeka
Odsjek za rad Gradskog vijeća 310-246

Šef Odsjeka

 

Upravni odjel za samoupravu

Pročelnik

310-012

 

Upravni odjel za šport

Pročelnik

310-163

 

Služba za gospodarenje športskim objektima

Šef Službe
310-161

 

Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu

Pročelnik
310-109
Fax 310-112

 

Služba za borbu protiv bolesti ovisnosti

Šef Službe
310-113

 

Služba za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu

Šef Službe
310-114
310-115

 

Upravni odjel za prosvjetu

Pročelnik
310-100
310-101

 

Zajedničke službe

Pročelnik
310-013
Centralna pisarnica
310-002
310-005
Odsjek za opće pravne i kadrovske poslove
310-008
310-011
Odsjek za imovinu (nabava-ekonomat)
310-014
Fax 310-016
Odsjek za tehničke poslove
310-010

 

 

Vila Dalmacija
Meštrovićevo šet. 41
tel.362-488, 362-768

 

 

GRAD SPLIT
Mažuranićevo šetalište 1

Centrala 355-944

 

Upravni odjel za pripremu

Pročelnik
343-903
344-024
Fax 587-431

 

Upravni odjel za izgradnju

Pročelnik
343-903
344-024

 

Upravni odjel za gospodarenje resursima

Pročelnik
355-578
581-611
Odsjek za evidenciju i uknjižbu nekretnina
355-944

Šef Odsjeka

Odsjek za stanovanje
355-714

Šef Odsjeka

Odsjek za prodaju stanova
46-855

Šef odsjeka

 

Služba za gospodarenje resursima

Šef službe
581-611

 

Upravni odjel za zaštitu gradske imovine

Pročelnik
355-578
355-674

 

Upravni odjel za financije

Pročelnik
40-165
581-775
Odsjek računovodstva
48-747

 

Služba za financije

Šef službe
48-575

 

 

GRAD SPLIT
Iza Vestibula 4

Centrala 342-082

 

Služba za staru gradsku jezgru

Šef Službe

345-300

 

Služba za urbanizam i zaštitu okoliša

Šef službe

356-084

 

 

KOTAREVI

GRADA SPLITA

Gradski kotar Bačvice, Viška
Gradski kotar Blatine Škrape, Poljička cesta 31
Gradski kotar Bol, Ulica slobode 25
Gradski kotar Brda, Mostarska 17
Gradski kotar Grad, Židovski prolaz 2
Gradski kotar Gripe, Matice hrvatske 16
Gradski kotar Kman, Šibenska 27
Gradski kotar Kocunar, Mosećka 56
Gradski kotar Lokve, Šižgorićeva 1
Gradski kotar Lovret, Gundulićeva 11
Gradski kotar Lučac Manuš, Omiška 14
Gradski kotar Meje, Njegoševa 1A
Gradski kotar Mejaši, Mejaši II bb
Gradski kotar Mertojak, Doverska 22
Gradski kotar Neslanovac, Mostarska bb
Gradski kotar Plokite, Iločka 6
Gradski kotar Pujanke, Tijardovićeva 10
Gradski kotar Ravne njive, Hercegovačka 40
Gradski kotar Sirobuja, Mandićeva 34
Gradski kotar Split 3, Getaldićeva 13
Gradski kotar Sučidar, Vukovarska 109D
Gradski kotar Šine, Josipova 2
Gradski kotar Špinut, Matoševa 29
Gradski kotar Trstenik, Poljička cesta 112
Gradski kotar Varoš, Sinovčićeva 6
Gradski kotar Visoka, Cesta mira 3
Gradski kotar Žnjan, Stonska 2
511-119
370-213
365-184
49-996
585-993
515-026
515-890
501-102
512-496
362-118
510-023
361-800
373-498
315-418
368-022
515-255
376-991
515-916
324-755
563-833
511-771
324-633
345-782
585-980
345-080
364-210
320-025

 

MJESNI ODBORI GRADA SPLITA

Mjesni odbor Donje Sitno
Mjesni odbor Gornje Sitno
Mjesni odbor Kamen
Mjesni odbor Slatine
Mjesni odbor Srinjine
Mjesni odbor Stobreč
Mjesni odbor Žrnovnica
643-165
878-058
325-195
891-090
874-554
324-122
643-005