Make your own free website on Tripod.com


Poduzeća u gradu Splitu (po djelatnostima)

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JAVNA KOMUNALNA PODUZEĆA
 

CESTAR

Tršćanska 1

511-188

ČISTOĆA

Put Plokita 81

510-988

VODOVOD I KANALIZACIJA

Biokovska 3

343-777

VODOVOD I KANALIZACIJA - POGON KOPILICA

Hercegovačka 8

355-707

   
.

.

.

.

.

.

.

 

JAVNI BILJEŽNICI

BILAN VEDRANA

Posavskoga 17

342-700

KEKEZ NEVENKA

Glagoljaška 2

355-107

KOVAÈEVIÆ BORICA

Gunduliæeva 44

362-497

KOVAÈEVIÆ BORICA

Gunduliæeva 44

362-497

MAKELJA ŠUNJIÆ JAGODA

Šimiæeva 2

371-442

MATKOVIÆ TOMA

Slaviæeva 12

355-650

MILIÆ-ŠTRKALJ ZRINKA

Domovinskog rata 28

361-289

POPOVAC MIRJANA

Hrvojeva 10

341-500

PULJIZ ZOJA ,mr.

Tolstojeva 41

342-523

RAJÈIÆ IVAN

Domovinskog rata 3/I

342-815

ZLOKIÆ SLOBODAN

Velebitska 26

523-462