Make your own free website on Tripod.com
u izradi

Baza podataka poduzeća u gradu Splitu -   (po djelatnostima)

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TURISTIČKA NASELJA

RESNIK

Resnik bb

895-101

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

TURISTIČKE I PUTNIČKE AGENCIJE

ADRIA AIRWAYS

Obala kneza Domagoja bb

581-711

ADRIATIC TRAVEL

Šetalište Bačvice 5

361-867

ALFA TOURS

Put Brodarice 2

357-189

AQUARELLE TRAVEL

Tomića Stine 9

355-036

ARCOBALENO TOURS

Gat Sv. Duje 4

362-267

ASPALATHOS

Roosweltova 29

519-929

ATLAS

Obala Lazareta 3

355-530

ATLAS

Trg braće Radića 7

343-055

ATLAS

Nepotova 3

361-451

AURA TOURS

Poljana Tina Ujevića bb

362-370

AURA TOURS

Svačićeva 1 a

361-317

BELONE TOURS

Plinarska 73

345-808

BIRD

Starčevićeva 24 a

356-430

BRODOMERKUR

Obala hrv. nar. preporoda 20

362-979

CONDOR LINE Tršćanska 35 361-849

CROATIA AIRLINES

Obala hrv. nar. preporoda 9

362-997

CROATIA EXPRES

Obala kneza Domagoja 9

342-645

ČAZMATRANS Obala lazareta 3 346-349

DA LU MA

Obala kneza Domagoja 1

342-699

DALMACIJATURIST

Obala hrv. nar. preporoda 5

345-743

DORADO Put Firula 45 521-376
EUROCLUB Vrh Lučac 5 551-210

EUROSPLIT

Obala kneza Domagoja 7

587-505

F-TOURS Obala lazareta 3 344-842

GENERALTURIST

Obala Lazareta 3

345-183

GLOBTUR

Obala kneza Branimira 1

591-291

GLORIA TOURS

Put braće Radića 15

362-448

GULLIVER TRAVEL&TRADE

Kralja Zvonimira 63

523-132

I.M.D. -TRAVEL

Kralja Zvonimira 63

314-339

IBCI

Matoševa 1

362-333

INSTRUKTOR

Šibenska 21

515-278

INTERTURIST

Petrova 29

315-254

JADROAGENT

Gat Sv. Duje 1

589-544

JADROAGENT

Papandopulova bb

355-888

JADROLINIJA

Gat Sv. Duje bb

355-399

KONDOR LINE PUTOVANJA

Poljana kraljice Jelene 2

589-134

KRISTINA

Velebitska 27

500-048

KVARNER EXPRESS

Rendićeva 11

342-235

MAESTRAL

Ruđera Boškovića bb

364-580

MARANTA

Obala hrv.narod. preporoda 3

361-458

MEDITERAN TURIST

Trogirska 7

361-355

MERIDIEN BLUE

Ivana pl. Zajca 7

514-700

MONDORAMA

Kralja Zvonimira 14/XI

355-114

MOVENS

Tolstojeva 32

357-139

MRKAČ Put sj. luke bb 362-633

OTISAK - TOURS

Put Plokita 57

524-852

PALMA TURIST

Obala Lazareta 3

344-842

SABATINI TOURS Trg M. Pavlinovića 5 356-567

SEM TOURS

Boktuljin put bb

332-485

SAN DIEGO TOURS Obala lazareta 3 343-307
SOVA TOURS Riječka 3 360-674

SPLIT TOURS

Obala Lazareta 3

342-522

ST - SPEKTAR

Sinjska 3

341-565

SUB ROSA

Trumbićeva obala 3

342-976

SUNČANA OBALA

Dominisova 10

343-422

ŠOLTA

Mihovilova širina 1

342-228

TARANTELA Mihanovićeva 37 a 358-707

TRAVEL CENTAR

Mihanovićeva 47

358-367

TURISTIČKI BIRO Obala hrv.nar.pre. 12 342-142

Z - TOURS

Sukoišanska 2

361-055

 

 

TURISTIČKE ZAJEDNICE

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SPLITA

Trg Republike 2

355-088

TURISTIČKA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE

Katalinićeva 10

346-282

 

 

.

.

.

.

.