Make your own free website on Tripod.com
Stranica je u izradi

Baza podataka poduzeća u gradu Splitu        -        (po djelatnostima)

A B C D E F G H I J K L Lj M N O P Q R S T U V W Y Z Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SUVENIRNICE

ARSIA

Bulićeva 3

360-059

BILD

Gundulićeva 32

362-779

BO&MIA CO

Dominisova 7

515-023

CORNIX

Peristil 1

227-608

DALMACIJATURIST

Trg braće Radića 8

587-562

GALERIJA FIBULA

Sinovčićeva 3

581-626

INDIA HOUSE-ZAGREB

Gundulićeva 26

380-163

SFINGA

Kraj Sv. Ivana 5

49-591

TURISTIČKI BIRO

Obala hrv. nar. preporoda 12

342-544

 

.

.

.

.

.

 

 

SVE PO 8...

RLINER COMMERCE

Vinkovačka 10

525-790

BROMAR

Bana Jelačića 21

342-048

BROMAR

Matoševa 8

585-756

BROMAR

Put Vrbovnika bb

326-407

ČUBRE

Plinarska 33

49-218

OZI

Ruđera Boškovića 15

357-465

SVE PO OSAM

Marulićeva 6

585-874

SVE PO OSAM KUNA

Obrov 2

374-593

TELFER

Hrvojeva 7

587-381

 

.

.

.

.

.

.

.

 

 

 

SVJEĆARI

SVIJEĆE ŽUNIĆ

Čulića dvori 11

098/264-732

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

 

ŠEŠIRI I KAPE

GI TONI

Ćirila i Metoda 2

342-591

VELVET

Ćiril Metodova 4

219-183

 

.

.

.

..

.

.

.

.

.

 

 

 

ŠIVAĆI STROJEVI

BAGAT TRADE

J.B.Jelačića 19

48-399

METALKA ALFA

Ilićev prolaz 3

343-255

SAMD

Put Trstenika 4a

523-691

SINGER

Ilićev prolaz 3

343-255

ZLATNA IGLA

Kneza Višeslava 12

589-133

M.F.A.

Poljičkih knezova 7

333-791

MFA

Poljičkih knezova 7

333-791

 

.

.

.

.

 

 

 

ŠKOLE - DOPUNSKO OBRAZOVANJE

EDUKA

Šižgorićeva 1

355-471

OPUS - Otvoreno pučko učilište Split

Dioklecijanova 7

361-524

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

Dioklecijanova 7

361-524

ST SEMAFOR

Slavićeva 42

355-480

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

ŠKOLE - GLAZBENE

AMADEUS

Mostarska 101

368-184

BORIS PAPANDOPULO

Papandopulova 15

313-268

GLAZBENA ŠKOLA JOSIP HATZE

Kralja Tomislava 6

342-640

 

..

.

.

.

.

.

.

.

 

 

ŠKOLE - OSNOVNE

BLATINE

Na Križice 2

371-788

BOL

Hrvatskih iseljenika 8

521-622

BRDA

Put Brda 2

367-598

DOBRI

Kliška 25

343-489

GRIPE

Stepinčeva 12

524-715

KAMEN - ŠINE

Gospe od Karmena 1

325-722

KAMEN-ŠINE

Gospe od Karmela 1

325-722

KMAN-KOCUNAR

Benkovačka 10

512-895

LUČAC

Omiška 27

526-746

MANUŠ

Vukovarska 11

583-877

MARJAN

Gajeva 1

342-334

MEJAŠI

Mejaši bb

373-433

MEJE

Gunjačina 1

358-144

MEJE

Gunjačina 1

553-953

MERTOJAK

Doverska bb

311-634

O.Š. BOL

Hrvatskih iseljenika 10

521-622

O.Š. GRIPE

Stepinčeva 12

524-715

O.Š. MANUŠ

Vukovarska 11

583-877

O.Š. MEJAŠI

Mejaši bb

373-433

O.Š. PUJANKE

Tijardovićeva 30

377-132

O.Š. SPINUT

Teslina 12

344-348

O.Š. SPLIT 3

Bušićeva 6

561-277

O.Š. TRSTENIK

Šimunovićeva 22

565-016

O.Š. VISOKA

Vrh Visoke 32

511-562

PLOKITE

Vinkovačka bb

365-632

POJIŠAN

Viška 12

342-211

POJIŠAN

Viška 12

342-211

PRIMA-PHARME

Domovinskog rata 43

361-807

PUJANKE

Tijardovićeva 30

377-132

RAVNE NJIVE

Sarajevska 30

367-963

RAVNE NJIVE

Sarajevska 30

367-963

SKALICE

Hrvatske mornarice bb

341-855

SPINUT

Teslina 12

384-933

SPLIT 3

Bušićeva 6

561-277

SUĆIDAR

Perivoj Ane Roje 1

551-697

TRSTENIK

Šimunovićeva bb

565-016

VISOKA

Vrh Visoke 32

511-562

 

 

 

 

ŠKOLE - SREDNJE

BRAĆA RADIĆ

Put poljoprivrednika 5

230-505

EKONOMSKO BIROTEHNIČKA ŠKOLA

Vukovarska 37

515-054

ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA

Teslina 2

344-733

GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR

Zagrebačka 2

344-922

GLAZBENA ŠKOLA JOSIP HATZE

Trg hrvat. brat. zajednice 3

40-998

GRADITELJSKA ŠKOLA

Matice hrvatske 11

522-427

GRADITELJSKO OBRTNIČKA I GRAFIČKA ŠKOLA

Matice hrvatske 11

525-165

GRAĐEVINSKO OBRTNIČKA ŠKOLA-GRAFIČKA RADIONICA

Bušićeva bb

524-811

I GIMNAZIJA

Teslina 10

583-763

II GIMNAZIJA

Teslina 10

585-937

III GIMNAZIJA

Matice hrvatske 11

510-075

INDUSTRIJSKA ŠKOLA

Zrinsko Frankopanska 40

343-389

INDUSTRIJSKA ŠKOLA

Zrinsko Frankopanska 40

361-694

IV GIMNAZIJA MARKO MARULIĆ

Zagrebačka 2

581-691

IV. GIMNAZIJA M. MARULIĆ

Zagrebačka 2

581-691

KEMIJSKA ŠKOLA

Matice hrvatske 11

526-952

NADBISKUPSKA KLASIČNA GIMNAZIJA

Zrinsko Frankopanska 19

342-893

OBRTNIČKA ŠKOLA

Nodilova 3

341-431

OBRTNIČKO TEHNIČKA ŠKOLA

Zrinsko Frankopanska 23a

362-706

PITAGORA

Sinjska 5/I

356-952

POMORSKA ŠKOLA

Zrinsko Frankopanska 36

356-052

POMORSKA ŠKOLA

Zrinsko Frankopanska 36

48-447

SLAVA RAŠKAJ

Radnička 2

515-876

SREDNJA ZUBOTEHNIČKA-DENTAL CENTAR MARUŠIĆ

Benkovačka 10 a

315-912

ŠKOLA LIKOVNIH UMJETNOSTI

Fausta Vrančića 17

365-039

TEHNIČKA ŠKOLA

Zrinsko Frankopanska 23

344-534

TEHNIČKO PROMETNA ŠKOLA

Teslina 4

344-633

TRGOVAČKA ŠKOLA

Matoševa 60

591-544

TURISTIČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA

Matoševa 60

581-699

V. GIMNAZIJA V. NAZOR

Zagrebačka 2

344-922

ZDRAVSTVENA ŠKOLA

Vukovarska 44

514-715

 

 

 

 

ŠKOLE MODNE

ARNESTO

Poljička cesta 31

371-852