Make your own free website on Tripod.com

Baze podataka poduzeća u gradu Splitu

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

 

 

 

 

 

 

ODVJETNIČKI UREDI

ANIĆ BORIS

Sukoišanska 14

344-077

BABIĆ JOSIP

Martinski prilaz 17II

344-955

BAČIĆ IDA

Dubrovačka 29

362-558

BALJKAS VESNA

Put Supavla 37/II

525-285

BARBIR VIKTOR

Sukoišanska 11

356-108

BEBIĆ BOŠKO I BORKO

Teutina 15

47-249

BEKAVAC DAMIR

Starčevićeva 13

40-177

BIUK TOMISLAV

Matice hrvatske 28/I

315-047

BLASLOV PAVASOVIĆ MERI

Sinovčićeva 2

361-910

BLAŽEVIĆ CERANJA

Matoševa 1/I

583-605

BLAŽEVIĆ SLAVKO

Lička 13/III

48-081

BOBAN NENAD

Trg Gaje Bulata 6

362-627

BOBAN SANJA

Trg braće Radića 3

42-019

BOLJAT DRAGAN

Šubićeva 3

589-063

BORČIĆ GORDANA

Slavićeva 2

342-060

BRAJEVIĆ SRĐAN

Kneza Višeslava 1

49-556

BRITVIĆ DIJANA

Starčevićeva 11

355-633

CAKTAŠ VERNEA

Vukovarska 10

345-044

CVITANOVIĆ DRAGO

Čulića dvori 9

581-912

ČAČIĆ DUŠANKA

Osječka 26

516-060

ČAČIĆ ZVONKO

Osječka 26

591-469

ČEH JOŠKO

Lička 13/III

48-081

ČERINA BRUNOSLAV

Zadarska 7

47-347

ČUPIĆ SLAVICA

Ban Mladenova 9

45-791

ČURIN SILVIO

Velebitska 29

522-166

DELIĆ ZORAN

Tolstojeva 45

362-219

DRAGIČEVIĆ TOMISLAV

Lička 13/2

587-144

DUJMOV JAKOV

Vukovarska 18

361-114

DUPLANČIĆ VLAHO

Posavskog 17

362-716

FILIPIĆ LUKRECIJA

Šetalište Bačvice 10

591-379

FRANCESCHI MIRKO

Starčevićeva 4

342-262

GARAFULIĆ KUKOČ VEDRANA

Gorička 12

362-502

GAŠPIĆ SLAVEN

Domovinskog rata 11

211-247

GLADOVIĆ LJUBOMIR

Osječka 24a

523-372

GLADOVIĆ MERI

Osječka 24a

523-372

GRANIĆ SRĐAN

Starčevićeva 4

342-262

GRBAVAC STANKO

Priora Petra 2

361-949

GRČIĆ DRAŽEN

Istarska 10

587-212

GRČIĆ ILANA

Plinarska 2

341-079

GRČIĆ ILEANA

Plinarska 2

341-079

GRGA mr. IVO

Rendićeva 1

355-402

GRUBIŠIĆ ČABO DARIA

Mažuranićevo šetalište 69

517-543

GUDELJ ZDENKO

Bosanska 1/II

356-229

GULIŠIJA ŽELJKO

Domovinskog rata 26

40-656

HEKMAN FRANO

Gundulićeva 52

341-463

IVANOVIĆ SEMIDA JELENA

Narodni trg 6

46-838

IVIŠ ZORAN

Marmontova 5

341-507

JELAVIĆ PREDRAG

Matošićeva 6

585-190

JUKIĆ MELITA

Lovretska 23

49-340

JURAŠIN JOŠKO

Starčevićeva 7

361-562

JURIĆ GORAN

Dubrovačka 29

362-558

JURIŠIĆ NEVENKO

Bajamontijeva 6

362-174

JURIŠIĆ NEVENKO

Bajamontijeva 6

362-174

KALAFURIĆ JOSIP

Table 3

588-881

KALEBIĆ JADRANKA

Sukoišanska 4

361-039

KIRIGIN MAJANA

Mihanovićeva 8

48-181

KORLAET DRAGUTIN

Bana Jelačića 1

48-612

KOTARAC SONJA

Gorička 4

345-452

KRIŽANOVIĆ VERA

Kninska 6

589-590

KRUNO PERONJA

Riječka 3/I

355-100

KUKOČ SRĐANA

Vukovarska 141

554-363

KULJIŠ BAJIĆ ECIJA

Sinovčićeva 2

361-910

KUŠETA LIDIJA

Poljička cesta 1 a

314-306

LJUBIČIĆ VINKO

Narodni trg 9

41-379

LUBINA ŽELJKO

Kralja Tomislava 1

361-356

LUETIĆ TIHOMIR

Kavanjinova 5/II

363-032

MAKELJA DRAŽEN

Posavskoga 2

588-937

MAKELJA ISKRA

Put sjeverne luke bb

356-926

MARUŠIĆ ZDRAVKO

Kvaternikova 7

343-104

MATAS NEVEN

Lička 13/2

587-144

MATEJČIĆ DOMAGOJ

Narodni trg 9

41-379

MATEŠIĆ GORAN

Starčevićeva 5

581-871

MATEŠIĆ IVAN

Pujanke 22

528-341

MIHALJEVIĆ ŽARKO

Ulica slobode 21

521-680

MIKULIĆ SLOBODAN

Domovinskog rata 26

362-617

MILAS ŽELIMIR

Sukoišanska 43

344-333

MILOŠEVIĆ BORIVOJE

Zadarska 7

47-347

MIROŠEVIĆ IVAN

Krešimirova 7

362-836

MIROŠEVIĆ IVAN

Krešimirova 7

362-836

MIŠURA IVICA

Obala hrv. nar. preporoda 5

361-911

MLADINA VANJA

Manuška poljana 13

360-060

MLADINEO VJEKOSLAV

Velebitska 27/II

500-155

MOHAR TONKA

Gotovčeva 8

555-010

MONTERISI ZDENKA

Sukoišanska 25

356-882

MRKLIĆ MARIN

Klaićeva poljana 1

345-444

MUŽIĆ ARSEN

Čajkovskog 5

40-741

OSTOJIĆ MIRKO

Kralja Tomislava 1

361-356

OŠTRO MLADEN

Bihaćka 14

342-407

OŠTRO MLADEN

Bihaćka 14

342-407

OŽIĆ IVAN

Boškovićeva 15

565-778

PAIĆ JOSIP

Matošićeva 6

585-190

PARAC IRENA

Kralja Zvonimira 14/IV

365-398

PAVLINOVIĆ STJEPAN

Matoševa 6

341-023

PERIĆ ZORAN

Gajeva 8

583-862

PEROŠ MATE TOMISLAV

Cosmijeva 1/I

46-299

PETRIČIĆ RINO

Kralja Tomislava 1

361-356

PETROVIĆ IVANIŠEVIĆ RADOJKA

Domovinskog rata 11

343-536

POLIĆ DUŠKO

Narodni trg 9

345-363

RADELIĆ MIRO

Tršćanska 19 a

341-060

RADIĆ ADELA

Smiljanićeva 2

500-200

RADIĆ ANDRIJA

Posavskog 2

588-973

RADIĆ mr. ZDENKO

Smiljanićeva 2

500-200

RADOŠ - ŠAPONJA OLIVERA

Posavskog 9/II

362-645

RAOS PETAR

Poljana kraljice Jelene 2

47-755

RESTOVIĆ IVICA

Gorička 12

362-502

ROJE OZREN

Trg M. Pavlinovića 8

581-261

ROMAC ANTE

Mažuranićevo šetalište 12

47-882

RUDAN SNJEŽANA

Gundulićeva 23

592-766

SAMARDŽIĆ VINKO

Kavanjinova 5

356-744

STAFANOVIĆ SVETISLAV

Stepinčeva 2

511-944

STANIČIĆ IVO

Sukoišanska 14

344-077

STANIĆ DARKO

Stepinčeva 10

512-674

STRINIĆ IVAN

Iza Lože 4

46-428

SUMIĆ JULIJA

Kvaternikova 7

343-104

SUTJESKA mr. PAIĆ

Gorička 4

583-844

ŠARIĆ MIROSLAV

Mažuranićevo šetalište 5

344-877

ŠĆEPANOVIĆ DRAGAN

Sukoišanska 22

582-090

ŠIŠKO TOMISLAV

Sukoišanska 43

344-333

ŠKRAPA ICO

Dubrovačka 31

525-440

ŠOLA BRANKICA

Šperun 2

585-837

ŠOLIĆ ANKICA

Odeska 13

364-273

ŠOLIĆ MILIVOJ

Kraj Sv. Marije 7

585-754

ŠTIMAC SINIŠA

Trg hrvatske brat. zajed. 3

40-768

ŠUNJIĆ ZLATAR YVONNE

Bihačka 5

 

TOMEC SAŠA

Tolstojeva 32

357-157

TONKOVIĆ EVELIN

Mažuranićevo šetalište 16

589-286

TOPIĆ IVAN

Lička 13/2

587-144

TUTOVAC TOMISLAV

Valpovačka 16

515-085

VIDOVIĆ JADRANKO

Mažuranićevo šetalište 55

314-443

VJEŠTICA MILIVOJ

Lička 1

587-516

VLADUŠIĆ KATJA

Gundulićeva 7

341-811

VOJKOVIĆ ILEANA

Teutina 13

40-997

VRDOLJAK IGOR

Marmontova 14

342-776

VUČETIĆ VESNA

Tolstojeva 24

584-508

VUČICA MATE

Kvaternikova 32

583-649

VUJČIĆ BLAŽ

Zagrebačka 11

44-342

VUJČIĆ MLADEN

Domovinskog rata 30

342-406

VUKASOVIĆ MAJA

Ljubićeva 28

563-989

VUKIĆEVIĆ TONI

Tršćanska 19

49-484

VUKOJEVIĆ VOJIN

Berislavićeva 5

591-904

VUŠKOVIĆ MLADEN

Istarska 2

342-873

ŽIVKOVIĆ DUBRAVKO

Domovinskog rata 26

585-337

ŽIVKOVIĆ LAURENTA DAMIR

Gorička 8

343-401