Make your own free website on Tripod.com
stranica u izradi

Povratak na početnu stranicu

Poduzeća u gradu Splitu

 

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

BOMBONIJERE

BOLERO

Šimićeva 29

371-441

BOM-BON-CIN

Marmontova 12

356-210

BONKI

Krešimirova 5

361-527

BONKI

Obrov 2

341-912

BORGARNES COMMERCE

Marmontova 12

356-210

JED COMPANY

Šimićeva 26

372-011

KRAŠ Narodni trg 6 342-468

MOZART

Svačićeva 7

360-571

ROCHER

Pothodnik - Prima 3

370-996

ZVEČEVO Zvonimirova 8 315-559
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONEGRACIJE

BIRD

Starčevićeva 24 a

356-430

BUGA Boktuljin put bb 352-568
INTER DECO Velebitska 66 314-882

LIE DECO

Kopilica 5

314-596

NINA COMPANY Put Brodarice2 357-196

ŠUTE MALI

Gundulićeva 26

380-119

TRGO - VERITAS Gundulićeva 26 380-138

TRGO - VERITAS

Boškovićeva 15

357-458

VELO

Lovretska 6

345-980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRAVARI

ARNIKA

Valpovačka 1

511-153

BLINDO Bušićeva 18 365-833

BOJA-MONT

Matice Hrvatske 31

364-205

BOJA-MONT

Trumbićeva obala 6

525-527

CASSIOPEIA

Borčićeva 28

583-410

FEROMONTAŽA

Petrova 44

361-500

HARLEX COSTOM S

Račkoga 10

583-542

HIM

Gundulićeva 17

344-626

HIM

Gundulićeva 17

344-626

HIM

Tršćanska 22

341-343

HIM

Tršćanska 22

341-343

IMAK

Kneza Mutimira 15

324-083

KLJUČAR BARIĆ Kačićeva 13 356-905

MEDITERAN - TRADING

Žrnovička 6

589-181

MONT MERKUR

Baruna Trenka 100

325-254

RAD- METALCI Težački putbb 374-440
ST SPECIAL Pujanke 53 376-210

ŠEGVIĆ LIMARIJA I BRAVARIJA

Ćiril Metodova 11

581-625

TEHNOMONT Fra Bonina 6 384-119
TEHNOMONTAŽA Put Plokita 23 343-813

VASCO

Markov put bb

325-958

 

 

 

 

 

BRAVARIJA - ALUMINIJSKA

ALDI

Put Sv. Ižidora 40

373-195

MARANA

Put Plokita 14

342-804

QUICK

Kuzmanićeva 4

510-980

RAD

Težački put bb

374-474

SPLIT ALUMINIJ

Novigradska 51

326-128

ŠKURA

Put Dragovoda 62a

374-580

VIDOVIĆ STIPE

Vrh Visoke 69

361-164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRAVARIJA - PVC

CETINA

Put Gospe od Stomorije 8

228-272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRAVE - SIGURNOSNE

BLINDO

Bušićeva 18

365-833

DIZL COMMERCE Sarajevska 38 367-307
KVAKA Domovinskog rata 44 342-786

XS

Matice hrvatske bb

526-671

XS

Šibenska 13

516-995

 

 

 

 

 

 

BRAVE I OKOVI

AG-TRADE

Šimićeva 21

324-932

BLINDO

Bušićeva 18

365-833

BRODOMERKUR

Cosmijeva 2

46-772

DELMARC

Sedam kaštela bb

384-469

DIVERSO IMPEX

Poljička cesta 25

370-212

EPETIUM

Markov put 40

325-606

H.A.J. TRADE

Trumbićeva obala 17

46-674

HIM

Gundulićeva 17

344-626

HIM

Gundulićeva 17

344-626

HIM

Tršćanska 22

341-343

HIM

Tršćanska 22

341-343

KAJO JAKUS

Velebitska 75

378-969

KVAKA

Domovinskog rata 44

342-786

KVAKA TRGOVINA

Boktuljin put bb

352-597

MAX & MORIS

Ruđera Boškovića bb

356-503

MAX & MORIS

Trenkova 69b

374-114

TEHNO SPOJ

Dujmovača bb

210-555

ŽNIDARŠIČ

Spinčićeva 29

365-447

BRODARSKE TVRTKE

BRODOSPAS

Kopilica 50

362-102

BRODOSPAS

Obala Lazareta 1

342-088

JADRAN CARGO

Kamila Tončića 4/1

357-011

JADRAN-CARGO

Tončićeva 4/1

356-858

JADROLINIJA

Gat Sv. Duje 4

355-399

JADROPLOV

Komulovića put 5

591-589

SEM MARINA

Boktuljin put bb

352-481

SPLITSKA PLOVIDBA

Petravićeva 23

355-199

BRODOGRADNJA

BRODOSPILIT

Put Supavla 19

391-222

SIGMARINE

Put Brodarice 2

355-207

TEHNOMONT

Fra B. Razmilovića 6

384-119

VENZOR

Smiljanićeva 2/II

500-060

 
BRODOVI I PLOVILA
GRINGO NAUTICA Cvjetna 1 525-090

MULOVIĆ - NAUTIKA

Uvala Baluni bb - ACI marina

587-293

NAUTIKA CENTAR NAVA

Uvala Baluni 1

356-677

PIVATUS

Uvala Baluni bb

360-593

STORM BOATS Uvala baluni bb 361-040
VEN-MARINA Smiljanićeva 2 500-017
WHITE BEAR Kašićeva 1 358-769
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRODOVI I PLOVILA - IZNAJMLJIVANJE

BAV-ADRIA YACHTING

Uvala baluni bb

361-712

GRINGO NAUTICA Cvjetna 1 525-090

MERIDIEN TRADE

Lučica 4

360-120

NAUTIKA CENTAR NAVA

Uvala Baluni 1

356-677

ORVAS

Šibenska 37

515-585

PIVATUS

Uvala Baluni bb

398-220

POMGRAD Gundulićeva 25 341-288

STROM

Uvala Baluni bb

361-040

ULTRA

Uvala Baluni bb

361-681

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRODSKA I NAUTIČKA OPREMA

ADRIA - WINCH

Dujmovača - Put mostina bb

374-485

AKIMBO ŠPORT Put Supavla 1 380-768

AUTO MOTO NAUTIKA

Gupčeva 34

586-031

BARAKUDA Trumbićeva obala 13 362-462

BJ

Put Supavla 1

380-642

BOLTANO

Bušićeva 1 a

380-787

BRODOMERKUR

Uvala baluni 9

398-400

BRODOMERKUR

Trumbićeva obala 16

343-590

BB 

Lučica 4

345-031

BSB-EXIM Lučica 4 386-823

CHROM NAUTICA

Lučica 7

342-208

COMMERCE - NIKO

Put Sirobuje 23

325-878

DANG

Trumbićeva obala bb

360-147

DETONI Iločka 4 526-623

DI-NAUTIKA

Uvala Baluni bb

587-305

DOBRONIĆ FRANE

Put Bonacinke 5

325-515

DUBROVKINJA TRADE

Obala hrv. nar. preporoda 20

342-730

DVORNIK

Lučica 4

345-031

DVORNIK 1474

Hektorovićeva 8

521-051

ELTOP

Gospinica 18

525-382

ETS Put Brodarice 2 357-195
GRINGO NAUTICA Cvjetna 1 525-090

H.A.J. TRADE

Trumbićeva obala 17

46-674

LEO - INOX

Put Brda 7

355-202

LEO-INOX

Mejaši 10

355-477

KONČAR Put Brodarice2 346-693
MADEX Uvala Baluni 1 398-210
MARLU Put Plokita 51 314-910
METRIS Smiljaničeva 2/III 500-080

MUFFA

Križanićeva 7

364-819

MULOVIĆ - NAUTIKA

Uvala Baluni bb - ACI marina

587-293

NAUTIKA CENTAR NAVA

Uvala Baluni 1

356-677

PLOVPUT

Kopilica 5

521-817

PLOVPUT

Obala Lazareta 1

355-900

POSEJDON SERVIS

Hercegovačka 126

343-536

RAMINA POMORSTVO

Uvala Baluni 7

398-233

SEVEN SEA COMPANY

Lučica 4

386-721

SMOLA Lučica 4 347-196

T&I SALT WALTER

Nazorov prilaz 11

585-037

V.E.N.

Lučica 4

46-167

WHITE BEAR

Kašićeva 1

358-769

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRODSKA JEDRA I TENDE

ELVSTROM SAILS

Uvala Baluni bb

347-443

MADEX Uvala Baluni 1 398-210
IVANDA COMMERCE Nazorov prilaz10 395-302

JEDRA RIGHI

Lučica 4

386-792

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRODSKI I VANBRODSKI MOTORI
BOLTANO Bušićeva 1a 514-078

BRODOMERKUR

Uvala baluni 9

362-941

BRODOSPILIT

Put Supavla 19

391-201

BSB - EXIM

Lučica 4

386-823

DI-NAUTIKA

Uvala Baluni bb

587-305

DELTA RACING

Ostravska 7

522-137

DVORNIK

Lučica 4

345-031

DVORNIK 1474

Hektorovićeva 8

521-051

ECO-COMMING

Put Plokita 40

519-979

MOTOTEHNA Velebitska 60 315-692
NAUTIČKI CENTAR Velebitska 66 521-148

NAUTIKA CENTAR NAVA

Uvala Baluni 1

356-677

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BROKERSKE KUĆE

AGORA

Vukovarska 27

361-399

AGORA TRADE

Put Vrbovnika bb

325-597

FAKTOR

Dražanac 6/2

344-100

FIMA

Bosanska 11

355-909

FINTRADE

Hrvojeva 12

585-801

NIT

Trumbićeva obala 6/I

356-170

SB TRADE

Križeva 1

345-256

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUSAČI

ADRIASTROJ

Put Mostina bb

374-485

DEKOR

Stinice bb

342-321

DIAM

Gundulićeva 27, r.k. Prima-Standa

350-065

DIAM

Nathodnik nad usjekom pruge

098/321-730

HANED

Sukoišanska 43

360-131

HARLEX COSTOM S

Račkoga 10

583-542

TOMA

Poljička cesta 25

370-212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUSNI MATERIJAL I PRIBOR
COM-ADRIA Šimunovićeva 20 313-727
DALMA-COLOR Mostarska 65 367-173
DALMA-COLOR Sarajevska 30 b 368-222

DENI

Bušićeva 22

364-407

DUJAM COMMERCE

Dobrilina 1

371-984